Term

DSM

Definitie

Dit is de afkorting van de Engelse term: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In het Nederlands vertaald als: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen.