Term

Psychose

Definitie

Iemand in een psychose is de grip op de realiteit kwijt. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties). Ook kan hij overtuigd zijn van ideeën die niet kloppen (wanen). Iemand in een psychose kan angstig zijn en in de war.