Term

Stimulantia

Definitie

Stimulantia zijn medicijnen die gebruikt worden bij ADHD