Een belangrijk onderdeel van een behandeling is om regelmatig te beoordelen of de medicatie die je gebruikt nog nodig is.

Er zijn verschillende redenen om medicatie af te bouwen of te stoppen:

  1. De voordelen van het medicatiegebruik wegen niet meer op tegen de nadelen. Bijvoorbeeld: de medicatie helpt niet goed en je hebt wel veel last van bijwerkingen.
  2. Als je de medicatie niet, of niet volgens het voorschrift gebruikt, kan het soms beter zijn om af te bouwen of te stoppen.
  3. Het gebruik van meerdere medicijnen tegelijk geeft meer risico op (lange termijn) bijwerkingen.
  4. Als je geen reden meer hebt om de medicatie te gebruiken, bijvoorbeeld omdat de klachten weg zijn.

Wanneer je er over nadenkt om je medicijnen te stoppen of af te bouwen, is het belangrijk om dit goed te overleggen met je behandelaar en met je naasten. Zomaar stoppen met medicijnen heeft namelijk risico’s.