De meest voorkomende bijwerkingen van stimulantia zijn: afname van eetlust en gewicht, hoofdpijn in het begin, en versnelde hartslag. Minder vaak: droge mond en moeite met inslapen. De bloeddruk kan stijgen, maar ook dalen. 

Een van de meest hinderlijke bijwerkingen is de ‘rebound’ die kan ontstaan als het medicijn uitgewerkt is. Dan krijg je tijdelijk (gedurende enkele uren) een toename van de AD(H)D-symptomen. Dus: onrust, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid (‘watten in het hoofd’), en impulsief gedrag. Ook kun je last krijgen van transpireren, hartkloppingen en maagdarmklachten. Is dat bij jou zo? Neem dan contact op met je behandelaar, want de timing en de dosering kunnen worden aangepast waardoor je minder last hebt.

Om te zorgen dat je je goed aan je schema van innemen houdt, kun je een timer gebruiken. Met kortwerkend methylfenidaat zijn bij volwassenen soms zes- tot achtmaal daagse doseringen nodig. Daar moet je dan dus zes- of acht maal per dag op het goede moment  aan denken. Als dat niet lukt kun je gaan ‘stuiteren’, en je nog minder stabiel voelen dan toen je nog geen stimulantia slikte. Langwerkende stimulantia bieden dan uitkomst. Ook voor kinderen met AD(H)D heeft langwerkende medicatie uiteindelijk de voorkeur. AD(H)D-patiënten hebben immers stabiliteit nodig.

TABEL Bijwerkingen stimulantia. Deze bijwerkingen kunnen optreden maar er is veel variatie tussen mensen en tussen stimulantia.

Versnelde hartslag Rebound klachten, waaronder:
Afname in gewicht Prikkelbaarheid
Afname in eetlust Onrust
Droge mond Concentratieproblemen
Moeite met inslapen Vergeetachtigheid
Stijging van de bloeddruk Transpireren
Daling van de bloeddruk Hartkloppingen
Maagdarmklachten