Ernstige nadelen van langdurig gebruik van stimulantia zijn tot nu toe niet aan het licht gekomen. Het belangrijkste nadelige effect bij kinderen is dat ze een klein beetje kunnen achterblijven in lengte (1 cm per jaar) en gewicht (1,2 kg per jaar). Daarom is het belangrijk dat de behandelaar deze zaken bij kinderen goed in de gaten houdt.