Als je zwanger wil worden kan je de stimulantia gebruiken tot een vroege zwangerschapstest positief is. Bij een vroege zwangerschapstest is het kindje maximaal één tot twee weken blootgesteld aan de medicijnen. Dit lijkt een aanvaardbaar risico. Nadeel van eerder stoppen is dat als de zwangerschap langere tijd op zich laat wachten, je al die tijd geen stimulantia zou gebruiken.

Samen met je partner en je behandelaar kun je nagaan wat voor jou de beste manier is om met je AD(H)D klachten om te gaan tijdens de zwangerschap. Je kunt tijdelijk minder werken, hulp vragen aan familie of vrienden. Als je er rekening mee houdt dat je tijdens je zwangerschap minder kunt dan anders, kan dat je klachten flink verminderen. We weten nog weinig van het gebruik van stimulantia tijdens de zwangerschap. Als je dan toch stimulantia wilt blijven slikken, lijkt dexamfetamine de beste keus. Na de zwangerschap kan je opnieuw met de medicijnen starten. Over de effecten van stimulantia die via de borstvoeding het kind kunnen bereiken is nog weinig bekend.