Stimulantia werken kort. Het brein functioneert na het stoppen in principe weer hetzelfde als voorafgaand aan de start met stimulantia. De vaardigheden die je jezelf hebt aangeleerd tijdens het gebruik van stimulantia blijven bestaan ook na het stoppen met de stimulantia. Dit kunnen bijvoorbeeld planningsvaardigheden zijn, maar ze toepassen is vaak weer moeilijker zonder medicatie.