Stimulantia kunnen de klachten van AD(H)D verminderen. Ze genezen de ziekte niet. Ze werken alleen zolang je ze slikt. Stimulantia zijn uitgebreid onderzocht. Ze werken goed: bij 70-80% van de patiënten verminderen ze de AD(H)D klachten. AD(H)D heeft soms nare gevolgen zoals ongelukken, suïcidepogingen, verslaving en criminaliteit. De stimulantia helpen ook bij deze gevolgen: patiënten die stimulantia slikken hebben 30-40% minder last van deze nare gevolgen dan patiënten die geen stimulantia slikken.