Er zijn twee soorten medicijnen voor AD(H)D. De stimulerende medicijnen, de stimulantia, werken meteen als je ze hebt ingenomen. Voorbeelden zijn methylfenidaat, dexamfetamine en lisdexamfetamine. De ‘niet-stimulerende’ medicijnen voor AD(H)D zijn géén stimulantia. Voorbeelden hiervan zijn atomoxetine, bupropion en modafinil.