Stimulantia kunnen worden gecombineerd met andere stimulantia. Soms krijg je een combinatie van langwerkende en kortwerkende stimulantia. Of een combinatie van stimulantia met ‘niet-stimulerende’ medicijnen voor AD(H)D . Tenslotte worden stimulantia soms gecombineerd met antidepressiva (middelen tegen angst of depressie).