Mensen met hebben vaak ook andere problemen (bv. slaapproblemen, angst, depressie, verslaving). Daarom gebruiken ze behalve vaak ook nog andere medicijnen. Dit kan vaak zonder problemen. Wel moet je vooraf altijd met je behandelaar overleggen. Die kan controleren of de medicijnen elkaar onderling beïnvloeden.