Voordat je met stimulantia begint wil de behandelaar weten wat je medische voorgeschiedenis is. Het is belangrijk om te weten of er hart- en vaatziekten voorkomen in je familie. De behandelaar meet je bloeddruk, hartfrequentie en gewicht.

Je start met een lage dosering die de behandelaar geleidelijk verhoogt totdat jullie de optimale dosering en werkingsduur hebben gevonden. 

Het is soms lastig om te weten of de medicijnen werken, je weet niet goed waar je op moet letten als je al je hele leven AD(H)D hebt gehad. Vraag daarom ook aan mensen uit je omgeving of zij verandering zien. Het helpt om samen met je behandelaar doelen te stellen: wat hoop je dat er in je leven anders gaat doordat je medicijnen gebruikt? Als je weer bij je behandelaar bent zijn dat concrete zaken om te bespreken. Als je wilt kunnen jullie deze lijst gebruiken om symptomen en bijwerkingen bij te houden ADHD medicatie evaluatielijst. 

Er bestaat ook een objectieve computertest (QbTest) waarmee je het verminderen van de AD(H)D symptomen meet voor en na medicijngebruik.