Een aantal medicijnen (zoals Ritalin) krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering heb je wel een eigen risico. Dat moet eerst op zijn voordat kosten vergoed worden.

De meeste stimulantia worden helaas niet vergoed vanuit de basisverzekering . Je moet ze daarom zelf betalen. Gelukkig is er een maximumbedrag van 250 euro per jaar afgesproken waardoor de kosten nooit hoger worden dan die 250 euro. Als je een aanvullende verzekering hebt krijg je de medicijnen soms wel vergoed.

Elk jaar veranderen de regels van de verzekering. Op de website van PsyQ staat elk jaar een overzicht van de verschillende kosten en vergoedingen. Ook op andere websites, zoals die van de zorgwijzer, kun je nalezen wat de kosten en vergoedingen zijn van stimulantia.